Privacyverklaring

Uw privacy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut/de therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

 

Uw dossier/het dossier van uw kind bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand/ de gezondheidstoestand van uw kind en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling/de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

De gegevens uit uw dossier/het dossier van uw kind kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 


Privacy op de zorgnota

 

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

        Uw naam, adres en woonplaats 

        uw geboortedatum

        de datum van de behandeling

        een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

        de kosten van het consult

 

Caleidoscoop Praktijk voor kindercoaching, rouwverwerking en Matrixcoaching, Apeldoorn, 06-29467432, contact@caleidoscoop.info